Ölandskungsljus

Verbascum densiflorum Bertol.

Vetenskapliga synonym: V. thapsiforme Schrad.
Svenska synonym: praktkungsljus, öländskt kungsljus

Prydkongslys Uldbladet Kongelys Akantulikukka Dense-flowered Mullein Großblütige Königskerze

Ölandskungsljus Beskrivning. Ölandskungsljus är en högväxt, grovt byggd tvåårig ört. Stjälken är vitluden och blir drygt en meter hög. Bladen är brett och spetsigt äggrunda med nedlöpande bas så att stjälken därigenom blir vingkantad, de har tät gulvit filtartad behåring. Ölandskungsljus blommar från juli till september, blomställningen är ogrenad eller med få korta grenar. Blommorna är stora, tre till fem centimeter breda, med gul krona. Ståndarsträngarna är vitludna utom de två nedersta som är nästan kala. Ståndarknapparna är tre till fem millimeter långa och de två nedre sitter snett infästade på strängarna. Märket är avlångt.
Ölandskungsljus Ölandskungsljus är mest lik arten kungsljus (V. thapsus), men den senare är skiljs genom ogrenad blomställning, trubbiga elliptiska blad, mindre blommor, kortare ståndarknappar, samt kulformat märke.

Ölandskungsljus, blad Utbredning. Ölandskungsljus är sällsynt och förekommer regelbundet endast på Öland och i Skåne, men har påträffats tillfälligt även i andra sydsvenska landskap. Den växer på torr näringsrik och gärna kalkrik mark, på torrbackar, strandvallar och i vägkanter. Första fynduppgift är från Öland och publicerades 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet densiflorum betyder tätblommig och kommer av latinets densus (tät) och flos (blomma). Arten har ibland kallats praktkungsljus, men detta namn används numera på arten Verbascum speciosum.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Verbascum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/verbden.html
Senaste uppdatering: 25 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg