Bestämningsnyckel

Verbascum L. - Kungsljus

1. Blad med mörkgrön och glest hårig ovansida.
---2
1. Blad filthåriga på båda sidor.
---3

2. Nedre blad med hjärtlik bas. Ståndarsträngar violetthåriga. Blomställning vanligen ogrenad eller med få grenar. Krona gul.
---mörkt kungsljus (V. nigrum)
2. Nedre blad med avsmalnande bas. Ståndarsträngar vit- eller gulhåriga. Blomställning vanligen grenig. Krona gul eller vit.
---grenigt kungsljus (V. lychnitis)

3. Alla ståndarknappar symmetriskt infästa. Blommor två till flera tillsammans i vecken av stödbladen.
---praktkungsljus (V. speciosum)
3. De två nedre ståndarknapparna asymmetriskt infästa. Blommor ensamma i vecken av stödbladen.
---4

4. Stjälkblad ej nedlöpande.
---läkekungsljus (V. phlomoides)
4. De övre och mellersta stjälkbladen nedlöpande.
---5

5. Krona omkring två centimeter bred. Märke kulformat.
---kungsljus (V. thapsus)
5. Krona omkring tre centimeter bred. Märke avlångt.
---ölandskungsljus (V. densiflorum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/verba/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg