Scrophularia L.

Flenörter

Beskrivning. Två- till fleråriga, kala eller glandelhåriga örter. Stjälkar upprätta, fyrkantiga, ibland med vingade kanter. Blad motsatta, skaftade, äggrunda till hjärtlika med sågad kant. Blommor i klaselik ställning. Foder femflikigt, flikar spetsiga eller trubbiga, ibland hinnkantade. Krona gul- eller brunaktig, med kort rundad kronpip, tvåläppig eller med två nästan likstora kronflikar, sporre saknas. Ståndare fyra, tvåväldiga, ibland också med ett staminodium. Frukt en kapsel som spricker upp i två delar.
Kromosomtal: 2n=36 (flenört), 2n=40 (vårflenört), 2n=c. 52 (strandflenört).

Etymologi. Släktnamnet Scrophularia kommer av latinets scrofulae (skrofler, halssvulster) och syftar på att de använts som läkeväxter. Namnet användes redan på 1300-talet (Lid 1985).

Släktet har 200 arter varav tre förekommer regelbundet i Sverige. Arten flenört (S. nodosa) är flerårig och har brunaktiga blommor, medan vårflenört (S. vernalis) och guldflenört (S. chrysantha) är två- till fleråriga och har gula blommor. Tillfälligt har ytterligare ett tiotal arter påträffats, till exempel strandflenört (S. umbrosa) och vattenflenört (S. auriculata).

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
flenört (S. nodosa)
guldflenört (S. chrysantha)
strandflenört (S. umbrosa)
vårflenört (S. vernalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg