Vårflenört

Scrophularia vernalis L.

Vårbrunrot Vår-Brunrod Kevätsyyläjuuri Yellow Figwort Frühlings-Braunwurz

Vårflenört Beskrivning. Vårflenört är en vanligen tvåårig, mjukt hårig och körtelhårig ört som kan bli drygt sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta blad som är spetsigt äggrunda till hjärtlika med grovt dubbelsågad kant. Vårflenört blommar i maj-juni med ljusgula blommor som sitter i ganska glesa, långsträckta samlingar. Foderbladen är smala och spetsiga och den urnformade kronan har fem korta, nästan likstora flikar. Blomman har fyra ståndare, liksom de Vårflenört övriga arterna i släktet flenörter (Scrophularia), men hos vårflenört saknas staminodium. Fruktkapseln är kal och äggformad.
Vårflenört är mycket lik guldflenört (S. chrysantha), den senare skiljs genom mer kompakt, nästan rund, blomställning och körtelhåriga fruktkapslar. Den vanliga arten flenört (S. nodosa) är storväxt och blommar under sommaren med brunaktiga blommor i stora glesa blomställningar.

Vårflenört

Utbredning. Vårflenört är sällsynt och förekommer främst nära bebyggelse, vid tomter eller parker. Den är ursprungligen odlad och hör egentligen hemma i södra och mellersta Europa. Vårflenört Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades av Samuel Liljeblad i Utkast till en svensk flora 1792 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet vernalis kommer av latinets ver (vår) och betyder vårlig, namnet syftar på blomningstiden.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Scrophularia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...är funnen wildtwäxande på Stockholms gator, wid Carlsberg o. s. w. troligen kommen utur Lazarets-Trägården, och är icke känd för annan nytta, än at Bien äfwen besöka dess blommor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/scrover.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg