Strandflenört

Scrophularia umbrosa Dumort.

Vetenskapliga synonym: S. alata auct.
Svenska synonym: vingad flenört

Strandbrunrot Vand-Brunrod Green Figwort Geflügelte Braunwurz

Strandflenört Beskrivning. Strandflenört är en flerårig, vanligen högväxt ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt, kal och fyrkantig med breda vingkanter. Bladen sitter motsatta och är spetsigt äggrunda med sågad kant och något vingkantade bladskaft, bladbasen är kilformad till rundad. Strandflenört blommar från juni till september, blommorna är brunaktiga och sitter i tvåläppiga stora toppställda klasar. Kronan är grönaktig med en stor, brunröd överläpp. Blomman har fyra ståndare och ett kluvet staminodium. Blommans foderbladsflikar är trubbiga och tydligt hinnkantade. Frukten är en trubbig kapsel.
Strandflenört liknar vattenflenört (S. auriculata) som också den är en art som kan påträffas tillfälligt i vårt land. Den senare skiljs genom blad med brett kilformad till hjärtlik bas och helt, rundat staminodium. Den vanliga arten flenört (S. nodosa) har kantig stjälk utan vingkanter, foderflikar med mycket smala hinnkanter, samt spetsiga fruktkapslar.

Utbredning. Strandflenört förekommer tillfälligt i sydvästra Sverige, men har också påträffats i Mellansverige. Arten är inhemsk i Danmark där den växer på fuktig, näringsrik mark. Första fynduppgift är från Billinge, Skåne och publicerades i Botaniska Notiser 1844 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet umbrosa kommer av latinets umbra (skugga) och betyder 'växer i skugga'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Scrophularia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/scroumb.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg