Guldflenört

Scrophularia chrysantha Jaub. & Spauch

Kultasyyläjuuri

Guldflenört Beskrivning. Guldflenört är en tvåårig, mjukt hårig och körtelhårig ört. Stjälken är upprätt och blir upp till sex decimeter hög. Bladen är motsatta, spetsigt äggrunda till hjärtlika med dubbelsågad kant. Guldflenört blommar i maj-juni, blommorna är ljusgula och sitter i en tät rundad blomställning. Foderbladen är smala och spetsiga. Kronan är Guldflenört urnformad med fem korta, nästan likstora flikar. Blomman har fyra ståndare, men saknar staminodium. Fruktkapseln är äggformad och fint körtelhårig.
Guldflenflenört är mycket lik vårflenört (S. vernalis) och de två arterna har tidigare förväxlats. Den senare har en glesare, långsträckt blomställning, samt fruktkapslar som saknar körtelhår. Guldflenört Den vanliga arten flenört (S. nodosa) är storväxt och blommar under sommaren med brunaktiga blommor i stora glesa blomställningar.

Guldflenört

Utbredning. Guldflenört är sällsynt och förekommer främst nära bebyggelse, vid tomter eller parker. Den är ursprungligen odlad och hör egentligen hemma i Asien. Första fynduppgift är från Skallsjö, Västergötland och publicerades 1919 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet chrysantha kommer av grekiskans chrysos (guld) och betyder guldgul, vilket syftar på blomfärgen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Scrophularia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/scrochr.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg