Bestämningsnyckel

Scrophularia L. - Flenörter

1. Blommor gula men urnformad krona. Foderbladsflikar smala, spetsiga. Två- till flerårig ört.
---2
1. Blommor grönaktiga och brunröda med tvåläppig krona. Foderbladsflikar breda, trubbiga. Flerårig ört.
---3

2. Blomställning gles, långsträckt. Kapsel kal.
---vårflenört (S. vernalis)
2. Blomställning kort och tät. Kapsel körtelhårig.
---guldflenört (S. chrysantha)

3. Stjälk kantig, men utan vingkanter. Foderbladsflikar otydligt hinnkantade. Kapsel spetsig.
---flenört (S. nodosa)
3. Stjälk med vingkanter. Foderbladsflikar tydligt hinnkantade. Kapsel trubbig.
---strandflenört (S. umbrosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg