Bildgalleri

Ängsskallra - Rhinanthus minor L.


Ängsskallra

Ängsskallra

Blad

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/rhina/rhinmin2.html
Senaste uppdatering: 2 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg