Bestämningsnyckel

Rhinanthus L. - Skallror

1. Krona drygt en centimeter lång, med rak kronpip, samt med mycket kort blekblå tand på överläppens undersida. Stödblad brungröna.
---ängsskallra (R. minor)
1. Krona upp till två centimeter lång, med böjd kronpip, samt med minst en millimeter lång mörkblå tand på överläppens undersida. Stödblad vitgröna.
---höskallra (R. serotinus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/rhina/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg