Pedicularis L.

Spiror

Beskrivning. Ett,- två- eller fleråriga, kala eller håriga, halvparasitiska örter. Stjälk upprätt. Blad vanligen strödda, parflikiga. Blommor i toppställda ax eller klasar. Foder ibland tydligt tvåläppigt, med fem foderflikar. Krona röd, gul eller sällan vit, ibland tvåfärgad, överläpp hjälmformad, underläpp treflikig. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en kapsel. Frön spolformade eller sällan vingade, ibland med oljerikt, köttigt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=32 (kung Karls spira), 2n=16 (övriga).

Etymologi. Släktnamnet Pedicularis kommer av latinets pediculus (lus), vilket syftar på att flera av arterna förr användes som medel mot löss.

Släktet har omkring 350 arter, varav sju förekommer i Sverige. Fyra av de svenska arterna, brandspira (P. flammea), fjällspira (P. hirsuta), gullspira (P. oederi) och lappspira (P. lapponica), är utpräglade fjällväxter.

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
brandspira (P. flammea)
fjällspira (P. hirsuta)
granspira (P. sylvatica)
gullspira (P. oederi)
kung Karls spira (P. sceptrum-carolinum)
kärrspira (P. palustris)
lappspira (P. lapponica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/pedic/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg