Granspira

Pedicularis sylvatica L.

Svenska synonym: vanlig granspira, ängsspira

Kystmyrklegg Mose-Troldurt Metsäkuusio Lousewort Wald-Läusekraut

Granspira Beskrivning. Granspira är en lågväxt, två- till flerårig ört som vanligen bara blir omkring en decimeter hög. med rosaröda blommor. Stjälken är upprätt och ofta grenig vid basen. Bladen är parflikiga med tandade flikar. Granspira blommar i maj-juni med ljustrosaröda blommor som sitter i fåblommiga axlika klasar. Fodret är femkantigt, kalt och blir uppblåst i frukt. Kronan är tvåläppig, rosaröd eller sällan vit, den övre läppen är tvärhuggen och betydligt längre än den undre. Granspira Fruktkapseln är ungefär lika lång som fodret. I Sverige förekommer bara underarten vanlig granspira (ssp. sylvatica).
Granspira kan knappast förväxlas med de andra rödblommiga arterna i släktet. Arten fjällspira (P. hirsuta) förekommer bara på högfjällsmark i nordligaste Sverige och kärrspira (P. palustris) är vanligen mer högväxt och har en blomkrona med liklånga läppar.

Granspira

Utbredning. Granspira förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i flera landskap. Den växer på fuktig gräsmark, i hedar och betesmarker och är vanligare i landets västra delar. Granspira Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus Botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvatica kommer av latinets sylva (skog).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Pedicularis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/pedic/pedisyl.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg