Bildgalleri

Gullspira - Pedicularis oederi Vahl.


Gullspira

Gullspira

Gullspiror

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/pedic/pedioed2.html
Senaste uppdatering: 29 januari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg