Brandspira

Pedicularis flammea L.

Brannmyrklegg Brand-Troldurt Tröllastakkur

Brandspira

Beskrivning. Brandspira är en flerårig, halvparasitisk ört som bara blir omkring en decimeter hög. Stjälken är kal och har smala parflikiga blad, samt en basal bladrosett. Brandspira blommar i juni-juli med tvåfärgade blommor som sitter i en utdragen klase. Fodret är kalt och ofta rödprickigt. Kronan blir bara omkring en centimeter lång och är mörkgul med en rundad överläpp som är mörkt röd i spetsen. Fruktkapseln är betydligt längre än fodret.
Brandspira Brandspira liknar mest gullspira (P. oederi), men den senare har större, ljusgula blommor, foder med håriga flikar och den förekommer dessutom endast i de södra fjälltrakterna. Arten fjällspira (P. hirsuta), som ibland växer tillsammans med brandspira, skiljs genom rosa blommor och tydligt ullhåriga stjälkar och foder.

Brandspira

Utbredning. Brandspira är en sällsynt art som endast förekommer i kalkrika högfjällsområden i de norra fjälltrakterna, från Lycksele Lappmark till Torne Lappmark. Den växer bland annat i dryashedar och på flytjordsvalkar. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet flammea kommer av latinets flammeus (brandgul) och syftar på blomfärgen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Pedicularis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blomkrona smal, med mycket liten underläpp och smal, nästan rak, trubbig öfverläpp; färgen öfverallt brandgul med undantag af den svartaktigt-purpurfärgade öfverläppsspetsen."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/pedic/pedifla.html
Senaste uppdatering: 18 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg