Bestämningsnyckel

Pedicularis L. - Spiror

1. Krona omkring tre-fyra centimeter lång, blekgul med röd spets, mynning stängd med slutna läppar. Kapsel rund.
---kung Karls spira (P. sceptrum-carolinum)
1. Krona mindre, rosa, vit, eller gul. Mynning öppen, läppar ej slutna. Kapsel äggformad.
---2

2. Krona gulvit eller gul med röd- eller brunaktig överläpp.
---3
2. Krona enfärgat rosa eller röd, sällan vit.
---5

3. Krona enfärgat gulvit. Överläpp näbblikt utdragen.
---lappspira (P. lapponica)
3. Krona gul med röd- eller brunaktig överläpp. Överläpp ej näbblikt utdragen.
---4

4. Krona omkring en centimeter lång, mörkt gul med mörkt röd överläpp. Foder kalt.
---brandspira (P. flammea)
4. Krona upp till två centimeter lång, gul med rödaktig spets på överläppen. Foderflikar hårkantade nedtill.
---gullspira (P. oederi)

5. Stjälk och blomfoder vitulliga. Flerårig.
---fjällspira (P. hirsuta)
5. Stjälk och foder kala. Ett- till fleråriga.
---6

6. Kronans underläpp lika lång som överläppen. Foder tvåläppigt.
---kärrspira (P. palustris)
6. Kronans underläpp betydligt kortare än överläppen. Foder ej tvåläppigt.
---granspira (P. sylvatica)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/pedic/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg