Rödtoppa

Odontites vulgaris Moench

Vetenskapliga synonym: O. ruber Pers. ex Besser, O. ruber Pers. ex Besser ssp. serotinus (Lam.) Vollm., O. serotinus Dumort., O. vernus (Bellardi) Dumort. ssp. pumilus (Nordst.) A. Pedersen, O. vernus (Bellardi) Dumort. ssp. serotinus (Lam.) Corb., O. vernus (Bellardi) Dumort. var. pumilus (Nordst.) Hyl., O. vernus (Bellardi) Dumort. var. tescarius (Johanss.) Hyl.
Svenska synonym: rödkulla

Engraudtopp Sommer-Rødtop, Høst-Rødtop Punasänkiö Red Bartsia Roter Zahntrost

Rödtoppa Beskrivning. Rödtoppa är en lågväxt, ettårig ört som blir omkring två decimeter hög. Stjälken är oftast rikt grenig och har vanligen en del grenar som är långa och båglikt utåtböjda. Bladen är smalt äggrunda och bredast ett stycke ovanför basen. Ledstyckena, det vill säga avstådet mellan bladparen, är nertill kortare än bladen. Rödtoppa blommar från juli till september, blommorna sitter ensidigt vända i tämligen långa, glesa, axlika klasar. Foderflikarna är smala och spetsiga och är ibland kortare och ibland längre än fruktkapseln. Kronan är rosa, finhårig och har ett stift som är längre än överläppen. Den nedersta blomman sitter ganska högt, vid åttonde till tionde noden eller högre.
Rödtoppa Rödtoppa är mycket lik arten åkerrödtoppa (O. verna). Åkerrödtoppa skiljs genom ogrenad eller sparsamt grenig stjälk där grenarna är mer uppåtriktade, blad som är bredast vid basen, samt kortare och mer kompakt blomställning. Den tredje arten i släktet, strandrödtoppa (O. litoralis), växer på havsstränder och har blommor med kort stift.

Rödtoppa

Utbredning. Rödtoppa är mindre allmän och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer i kulturpåverkad gräsmark, vägkanter och betesmarker, men kan även påträffas på havsstränder. Första fynduppgift publicerades år 1897 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Odontites

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/odont/odonvul.html
Senaste uppdatering: 7 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg