Åkerrödtoppa

Odontites vernus (Bellardi) Dumort.

Vetenskapliga synonym: O. ruber Pers. ex Besser ssp. vernus (Bellardi) Vollm.

Åkerraudtopp Tidlig Rødtop Peltosänkiö Red Bartsia Acker-Zahntrost

Beskrivning. Åkerrödtoppa är en lågväxt, ettårig ört som blir omkring två decimeter hög. Stjälken är ogrenad eller har några få uppåtriktade grenar i övre delen. Bladen är smalt äggrunda och bredast vid basen, avståndet mellan de nedre bladparen är kortare än bladen. Åkerrödtoppa blommar i juni-juli, blommorna sitter ensidigt vända i tämligen täta axlika klasar. Foderflikarna är smala och spetsiga och ungefär lika långa som fruktkapseln. Kronan är rosa, finhårig och har ett stift som är längre än överläppen. Den nedersta blomman sitter ganska lågt, vid sjätte till nionde noden.
Åkerrödtoppa är mycket lik arten rödtoppa (O. vulgaris) och de två arterna har inte alltid särskiljts. Rödtoppa har grenigare stjälk med mer rakt utstående grenar, blad som är bredast något ovanför basen, samt längre och glesare blomställning. Den tredje arten, strandrödtoppa (O. litoralis), har blommor med kort stift och växer på havsstränder.

Utbredning. Åkerrödtoppa är mindre allmän och förekommer på lätta jordar i Sydsverige, från Skåne till Uppland. Den växer på kulturmark, ofta i rågåkrar och på ruderatmarker. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Rudbeck år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vernus kommer av latinets ver (vår) och betyder 'blommar på våren'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Odontites

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/odont/odonver.html
Senaste uppdatering: 18 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg