Strandrödtoppa

Odontites litoralis (Fr.) Fr.

Vetenskapliga synonym: O. ruber Pers. ex Besser ssp. litoralis (Fr.) Hyl., O. vernus (Bellardi) Dumort. ssp. litoralis (Fr.) Nyman, O. litoralis (Fr.) Fr. var. balticus O. A. Eklund ex Markl., O. simplex (Hartm.) Krok
Svenska synonym: strandkulla

Strandraudtopp Strand-Rødtop Suolasänkiö Red Bartsia Salz-Zahntrost

Strandrödtoppa

Beskrivning. Strandrödtoppa är en lågväxt, ettårig ört som ibland har en röd eller violett ton. Stjälken blir en till två decimeter hög och är oftast ogrenad, men kan ha några få grenar. Bladen är trubbiga, smalt äggrunda och något köttiga med naggad kant. Avstånden mellan de nedre bladparen är oftast längre än själva bladen. Strandrödtoppa blommar i juni-juli. Blommorna, som sitter i en ensidigt vänd klase, är tvåläppiga med finhårig rosa krona och har ett stift som är kortare än överläppen. Fodret har trubbiga flikar och är kortare än fruktkapseln. Den nedersta blomman sitter lågt på stjälken, ofta redan vid fjärde noden. I Sverige förekommer endast huvudunderarten strandrödtoppa (ssp. litoralis).
Strandrödtoppa karaktäriseras av att blommorna har ett stift som är kortare än överläppen, samt att stjälken är nästan ogrenad och har lågt sittande nedersta blommor. De båda andra arterna i släktet rödtoppor (Odontites) har blommor med stift som är längre än överläppen.

Strandrödtoppa Utbredning. Strandrödtoppa har en utbredning som sträcker sig från Bohuslän till Norrbotten. Arten är vanlig vid Upplandskusten men på många håll i utbredningsområdet är den sällsynt eller saknas. Strandrödtoppa växer nära vattnet på grusiga havsstränder och förekommer ofta tillsammans med arterna salttåg (Juncus gerardii), agnsäv (Eleocharis uniglumis) och strandkrypa (Glaux maritima). Första fynduppgift publicerades år 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet litoralis kommer av latinets litus (strand) och betyder 'växer på stränder'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Odontites

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/odont/odonlit.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg