Bestämningsnyckel

Odontites Ludw. - Rödtoppor

1. Blommans stift kortare än överläppen. Stjälk vanligen ogrenad.
---strandrödtoppa (O. litoralis)
1. Blommans stift längre än överläppen. Stjälk grenad eller ogrenad.
---2

2. Stjälk vanligen rikt grenad med nästan rakt utstående grenar. Blad bredast något ovan basen. Blomställning vanligen lång och gles.
---rödtoppa (O. vulgaris)
2. Stjälk ogrenad eller med få uppåtriktade grenar. Blad bredast vid basen. Blomställning vanligen kortare och tätare.
---åkerrödtoppa (O. vernus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/odont/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg