Bestämningsnyckel

Scrophulariaceae - Lejongapsväxter

1. Bladlös, rosafärgad ört som helt saknar klofyll.
---vätterosor (Lathraea) - 1 art: vätteros (L. squamaria)
1. Ört med vanliga gröna blad.
---2

2. Ståndare två.
---veronikor (Veronica) - 24 arter: bestämningsnyckel
2. Ståndare fyra eller fem.
---3

3. Blad parflikiga.
---spiror (Pedicularis) - 7 arter: bestämningsnyckel
3. Blad ej parflikiga.
---4

4. Alla blad samlade i basal rosett. Mycket liten ört.
---ävjebroddar (Limosella) - 1 art: ävjebrodd (L. aquatica)
4. Blad ej samlade i basal rosett.
---5

5. Ståndare fem.
---kungsljus (Verbascum) - 6 arter: bestämningsnyckel
5. Ståndare fyra.
---6

6. Krona med sporre.
---7
6. Krona utan sporre.
---10

7. Stjälkar nedliggande.
---8
7. Stjälkar upprätta.
---9

8. Flerårig, kal ört. Blad handflikiga, murgrönslika.
---murrevor (Cymbalaria) - 1 art: murreva (C. muralis)
8. Ettårig, hårig ört. Blad pil- eller spjutlika.
---spjutsporrar (Kickxia) - 1 art: spjutsporre (K. elatine)

9. Blommor ensamma på skaft från bladvecken.
---småsporrar (Chaenorhinum) - 1 art: småsporre (C. minus)
9. Blommor i axlika klasar.
---sporrar (Linaria) - 3 arter: bestämningsnyckel

10. Foder femflikigt.
----11
10. Foder fyrflikigt.
----14

11. Blad strödda.
----12
11. Blad motsatta.
----13

12. Blommor i långa, toppställda, mångblommiga klasar. Krona rörlik eller klocklik, öppen.
----fingerborgsblommor (Digitalis) - 3 arter: bestämningsnyckel
12. Blommor ensamma i bladvecken. Krona tvåläppig, sluten.
----kalvnosar (Misopates) - 1 art: kalvnos (M. orontium)

13. Krona liten, upp till en centimeter lång. Krontub ungefär lika lång som bred.
----flenörter (Scrophularia) - 4 arter: bestämningsnyckel
13. Krona stor, två till fyra centimeter lång. Krontub betydligt längre än bred.
----gyckelblommor (Mimulus) - 2 arter: bestämningsnyckel

14. Foder uppblåst, plattat. Frön skivformade, vanligen vingkantade.
----skallror (Rhinanthus) - 2 arter: bestämningsnyckel
14. Foder ej uppblåst och plattat. Frön ej skivformade, ej vingkantade.
----15

15. Flerårig ört. Krona mörkt brunviolett.
----svarthön (Bartsia) - 1 art: svarthö (B. alpina)
15. Ettårig ört. Krona vit, ljusviolett, rosa, gul eller röd.
----16

16. Krona gul eller gul och röd. Kapsel fåfröig. Frön släta, med stort bihang.
----kovaller (Melampyrum) - 5 arter: bestämningsnyckel
16. Krona vit, ljusviolett eller rosa. Kapsel vanligen mångfröig. Frön längsribbade, utan bihang.
----17

17. Blad elliptiska till äggrunda. Krona vit till ljust violett.
----ögontröster (Euphrasia) - 9 arter: bestämningsnyckel
17. Blad lansettlika. Krona rosa.
----rödtoppor (Odontites) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se//flora/di/scrophularia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg