Misopates Raf.

Kalvnosar

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, upptill körtelhårig. Blad strödda, långsmala, med helbräddad kant. Blommor ensamma i bladvecken, kortskaftade. Foder körtelhårigt, femflikigt, foderflikar långsmala, oliklånga. Krona tvåläppig, sluten, rosa med mörkare strimmor eller sällan vit, med säcklikt utvidgat nektargömme nedtill. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en körtelhårig kapsel som öppnar sig med vanligen tre porer. Frön vingade.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Misopates kommer av grekiskans misos (hat) och patein (trampa på), med vilket dess auktor avsåg att det vore synd att trampa på den vackra örten (Corneliuson 1997).

Släktet har åtta arter. I Sverige förekommer bara arten kalvnos (M. orontium).

Familj: Scrophulariaceae

Art:
kalvnos (M. orontium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/misop/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg