Kalvnos

Misopates orontium (L.) Raf.

Vetenskapliga synonym: Antirrhinum orontium L.
Svenska synonym: skalleblomma

Småløvemunn Ager-Løvemund Pikkuleijonankita Weasel's-snout Acker-Löwenmaul

Kalvnos Beskrivning. Kalvnos är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt och körtelhårig i övre delen, de lansettlika bladen sitter strödda och har helbräddad kant. Kalvnos blommar i juli-augusti med rosa eller sällan vita blommor. Blommorna är kortskaftade och sitter ensamma i bladvecken, de har körtelhåriga foder med långsmala, oliklånga foderflikar vilka vanligen är längre än kronan. Kalvnos Den tvåläppiga kronan är sluten och saknar sporre, men har ett säcklikt utvidgat nektargömme nedtill. Frukten är en körtelhårig kapsel som vanligen öppnar sig med tre porer.
Kalvnos kan knappast förväxlas med andra arter.

Kalvnos, vitblommig Utbredning. Kalvnos förekommer sällsynt i södra Sverige. Den växer på kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter, åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Snårestad i Skåne och publicerades år 1749, arten finns dock omnämnd redan på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Kalvnos, kapsel Etymologi. Artnamnet orontium kommer av orontion som är ett gammalt grekiskt växtnamn som användes redan av Galenos på 100-talet. Orontium är också det vetenskapliga namnet på släktet guldkallor. Det svenska namnet kalvnos skall enligt Retzius (1806) syfta på fruktkapselns utseende.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Misopates

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Swenska namnet har den fått af Fröhusets skapnad, och allmogen nyttjar den såsom rökelse wid wisse Boskapssjukdommar, där den likwäl gör ingen nytta."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/misop/misooro.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg