Mimulus L.

Gyckelblommor

Beskrivning. Fleråriga, något köttiga örter med ovanjordiska utlöpare. Stjälk bladig, upprätt eller uppstigande, kal eller körtelhårig i blomställningen. Blad motsatta, enkla, grovtandade, parallellnerviga. Blommor stora, skaftade, enstaka i bladvecken eller ofta i huvudlik klase i stjälktoppen. Foder femflikigt, med en flik större än de övriga. Krona tvåläppig, gul. Överläpp tvåflikig, underläpp treflikig med rödbruna prickar. Krontub utdragen, mynning öppen, hårig. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en äggrund, mångfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=28 (gyckelblomma), 2n=60 (kal gyckelblomma).

Etymologi. Släktnamnet Mimulus är en diminutivform av latinets mimus (gycklare).

Släktet har 150 arter. Två arter, gyckelblomma (M. guttatus) och kal gyckelblomma (M. luteus), är naturaliserade och bofasta i Sverige. En tredje art, myskgyckelblomma (M. moschatus), med likstora foderflikar och mindre blommor har påträffats tillfälligt.

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
gyckelblomma (M. guttatus)
kal gyckelblomma (M. luteus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/mimul/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg