Bestämningsnyckel

Mimulus L. - Gyckelblommor

1. Blomställning med talrika körtelhår. Krona med rödaktiga fläckar bara vid mynningen av krontuben.
---gyckelblomma (M. guttatus)
1. Blomställningen nästan helt kal. Krona med rödaktiga fläckar även på kronflikarna.
---kal gyckelblomma (M. luteus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/mimul/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg