Kal gyckelblomma

Mimulus luteus L.

Svenska synonym: chilenskt gyckelblomster, kalt gyckelblomster

Kelta-apinankukka Blood-drop-emlets

Beskrivning. Kal gyckelblomma är en lågväxt, flerårig ört med ovanjordiska utlöpare. Stjälken är kal, utom i blomställningen där den ibland har enstaka körtelhår. Bladen är motsatta, brett äggrunda med parallella nerver och oregelbundna, vridna tänder i kanten. Kal gyckelblomma blommar i juli-augusti, blommorna är stora och sitter enstaka på långa skaft från de övre bladvecken och bildar en kort klase i stjälktoppen. Fodret är femflikigt och har en flik som är större än de andra. Kronan är gul, två till fyra centimeter lång och tydligt tvåläppig med en tvåflikad överläpp och en treflikad underläpp. Underläppen har röda prickar vid mynningen av krontuben och även kronflikarna har röda prickar eller fläckar.
Kal gyckelblomma känns lätt igen på de stora gula tvåläppiga blommorna. Den kan förväxlas med arten gyckelblomma (M. guttatus) som dock är tydligt körtelhårig i blomställningen och har blommor med enfärgat gula kronflikar. Hybriden mellan de två arterna är mångformig men helt steril och sätter inte frö.

Utbredning. Kal gyckelblomma är sällsynt men förekommer ibland naturaliserad på fuktig mark. Arten härstammar från Chile. Första fynduppgift är osäker på grund av sammanblandning med gyckelblomma (M. guttatus).

Användning. Kal gyckelblomma odlas ibland som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet luteus är latinets ord för gul. Dess vetenskapliga namn, Mimulus luteus, har ibland också felaktigt använts på arten gyckelblomma (M. guttatus).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Mimulus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/mimul/mimulut.html
Senaste uppdatering: 12 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg