Gyckelblomma

Mimulus guttatus DC.

Svenska synonym: gyckelblomster

Gjøglarblom Åben Abeblomst Täpläapinankukka Monkeyflower Gelbe Gauklerblume

Gyckelblomma Beskrivning. Gyckelblomma är en lågväxt flerårig ört som sprider sig med ovanjordiska utlöpare. Stjälken är kal nedtill men har talrika körtelhår i blomställningen. Bladen är motsatta, brett äggrunda med glest och grovt tandad kant och parallell nervatur. Gyckelblomma blommar i juli-augusti, blommorna är stora och sitter enstaka på långa skaft från de övre bladvecken och bildar en kort klase. Fodret är femflikigt med en flik som är större än de övriga. Kronan är gul, två till fyra centimeter lång och tydligt tvåläppig med en tvåflikad överläpp och en treflikad underläpp som har röda fläckar vid mynningen av krontuben.
Gyckelblomma Gyckelblomma känns lätt igen på de stora gula tvåläppiga blommorna. Den kan endast förväxlas med arten kal gyckelblomma (M. luteus) som dock är nästan helt kal även i blomställningen och har blommor med rödaktiga fläckar även på kronflikarna. Hybriden mellan de två arterna är mångformig men helt steril och sätter inte frö.

Gyckelblomma Utbredning. Gyckelblomma förekommer sällsynt naturaliserad från Skåne till Norrbotten. Den växer på fuktiga ställen, på stränder, vid bäckar, källor och i diken. Arten härstammar från västra Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1846 (Hylander 1971).

Användning. Gyckelblomma odlas ibland som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet guttatus kommer av latinets gutta (droppe) och betyder droppfläckig, vilket syftar på den prickiga underläppen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Mimulus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/mimul/mimugut.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg