Melampyrum L.

Kovaller

Beskrivning. Ettåriga, halvparasitiska örter. Stjälk upprätt. Blad motsatta, långsmala, hela eller tandade vid basen. Blommor samlade i ax eller ensamma till parvis i bladvecken och då ensidigt vända. Stödblad ibland röd- eller lilafärgade. Foder fyrflikigt. Krona gul eller röd, tvåläppig, med lång kronpip och ungefär liklånga läppar, överläppen med en valk i kanten, sporre saknas. Ståndare fyra, varav två kortare. Stift ett. Frukt en fåfröig kapsel. Frön med oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Alla arterna svartnar när de torkar.

Etymologi. Släktnamnet Melampyrum kommer av grekiskans melas (svart) och pyros (vete), namnet användes om ett åkerogräs redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

Släktet har 35 arter varav fem förekommer i Sverige. Arterna ängskovall (M. pratense), skogskovall (M. sylvaticum) och natt och dag (M. nemorosum) är vanligen gulblommiga, medan korskovall (M. cristatum) och pukvete (M. arvense) har mer eller mindre rödaktiga blommor.

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
korskovall (M. cristatum)
natt och dag (M. nemorosum)
pukvete (M. arvense)
skogskovall (M. sylvaticum)
ängskovall (M. pratense)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/melam/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg