Bestämningsnyckel

Melampyrum L. - Kovaller

1. Blommor i runt eller fyrkantigt ax. Stödblad röda. Krona röd.
---2
1. Blommor ensidigt vända. Stödblad blåvioletta eller gröna. Krona gul.
---3

2. Ax fyrkantigt. Stödblad hopvikta.
---korskovall (M. cristatum)
2. Ax runt. Stödblad platta.
---pukvete (M. arvense)

3. Stödblad vanligen blåvioletta. Foder ullhårigt.
---natt och dag (M. nemorosum)
3. Stödblad gröna. Foder kalt.
---4

4. Krona vanligen klargul, mindre än en centimeter lång. Foderflikar lika långa som kronpipen. Fruktkapsel vanligen med två frön.
---skogskovall (M. sylvaticum)
4. Krona vanligen vitgul, över en och en halv centimeter lång. Foderflikar kortare än kronpipen. Fruktkapsel vanligen med fyra frön.
---ängskovall (M. pratense)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/melam/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg