Korskovall

Melampyrum cristatum L.

Kam-mjelle Kantet Kohvede Tähkämaitikka Crested Cow-wheat Kamm-Wachtelweizen

Korskovall

Beskrivning. Korskovall är en ettårig ört med blommorna samlade i ett fyrkantigt ax. Stjälken kan bli drygt tre decimeter hög och är ogrenad eller ibland grenad. Bladen är långsmala. Korskovall blommar från juni till augusti. Blommorna och stödbladen sitter korsvis motsatta i fyra rader vilket ger axet dess mycket typiska utseende. Blommornas stödblad är rödbruna och hopvikta med kamlikt tandad kant. Kronan är purpurröd med gul underläpp, men det förekommer också en form som har blekgul krona och blekgula stödblad. Blommorna blir vanligen cirka en och halv centimeter långa.
Korskovall Ytterligare en art av kovaller (Melampyrum) har blommorna samlade i ax, men denna art, pukvete (M. arvense), har inte blommor och stödblad sittande korsvis utan de sitter allsidigt och bildar därmed ett i omkrets runt ax. Pukvete kan också särskiljas genom att den har platta stödblad.

Korskovall

Utbredning. Korskovall förekommer ganska sällsynt i södra och mellersta Sverige, men saknas helt i vissa områden. Den växer vanligen på kalkrik mark i ängar och skogsbryn och tycks på många håll bli allt sällsyntare. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cristatum kommer av latinets crista (kam), namnet betyder kamlik och syftar på stödbladens kamlikt tandade kanter.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Melampyrum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/melam/melacri.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg