Pukvete

Melampyrum arvense L.

Åkermarimjelle Ager-Kohvede Peltomaitikka Field Cow-wheat Acker-Wachtelweizen

Pukvete Beskrivning. Pukvete är en ettårig, upprätt ört med röda blommor och rödaktiga stödblad som sitter samlade i ett ax. Stjälken kan bli upp till tre decimeter hög och är vanligen grenig. Bladen är långsmala. Pukvete blommar från juni till augusti. Blomaxet är allsidigt och blommornas stödblad är ljust röda, platta och parflikiga med långa sylformade flikar. Kronan är röd med en gul fläck på underläppen och den blir drygt två centimeter lång. Fruktkapseln är rund.
Pukvete Pukvete skiljer sig från andra kovaller (Melampyrum), utom korskovall (M. cristatum) genom att ha röda stödblad. Hos pukvete är dock stödbladen allsidigt placerade vilket gör att dess blomax blir runt och inte fyrkantigt som hos korskovall.

Pukvete Utbredning. Pukvete förekommer sällsynt på sandig mark i Syd- och Mellansverige. Den var förr ett ganska vanligt åkerogräs men har under senare år minskat i antal. Den kan dock fortfarande vara mycket talrik där den förekommer.

Första fynduppgift publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenscapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920). Linné skriver att den "Wäxer på Gotland och Öland allmänt i Åkrarne. Denna har jag ock sedt wäxa allmän med sina härliga ax, bland säden på Skåne slät".

Pukvete Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker) och syftar på att den oftast växer i åkrar. Svenska namnet pukvete av det fornsvenska puke som betyder 'ond ande' och vete (Triticum aestivum). Namnet syftar på att inblandning av fröna, som liknar vetekorn, i säden ger brödet en blåaktig färg och besk smak.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Melampyrum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Pukwete. et ogräs bland Rågen i Skåne och flerestädes, deraf brödet blir blåaktigt och beskt, men eljest icke skadeligt."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/melam/melaarv.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg