Linaria Mill.

Sporrar

Beskrivning. Fleråriga, kala eller upptill fint glandelhåriga örter. Stjälkar upprätta. Blad smala och lansettlika, strödda eller motsatta till kransställda. Blommor i toppställd klase med små stödblad. Krona gul, eller vit och violettstrimmig, tvåläppig med sporre, underläpp med hög buckla. Ståndare fyra, varav två längre. Stift ett. Frukt en mångfröig kapsel som spricker upp i toppen. Frön mer eller mindre klyftformade, eller linsformade med vingad kant.
Kromosomtal: 2n=12.

Övrigt. Arterna småsporre (Chaenorhinum minus) och spjutsporre (Kickxia elatine) hör till andra släkten i familjen lejongapsväxter (Scrophulariaceae).

Etymologi. Släktnamnet Linaria kommer av Linum som är det vetenskapliga namnet på släktet lin. Namnet syftar på bladens likhet med linets (Linum usitatissimum) blad.

Släktet har 150 arter, varav tre förekommer regelbundet i Sverige. Dels de båda gulblommiga arterna gulsporre (L. vulgaris) och ginstsporre (L. genistifolia), samt strimsporre (L. repens) som har vita blommor med violetta strimmor. Tillfälligt förekommer ytterligare ett tiotal arter, en del arter som långsporre (L. marrocana) och purpursporre (L. purpurea) är ettåriga och odlas ibland som prydnadsväxter.

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
ginstsporre (L. genistifolia)
gulsporre (L. vulgaris)
strimsporre (L. repens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg