Bestämningsnyckel

Linaria Mill. - Sporrar

1. Krona vit med blåvioletta strimmor.
---strimsporre (L. repens)
1. Krona gul.
---2

2. Krona gul och orange. Blad smala. Kapsel avlång. Frön skivformade, med bred hinnkant.
---gulsporre (L. vulgaris)
2. Krona rent gul. Blad brett lansettlika. Kapsel rund. Frön klyftformade, utan hinnkant.
---ginstsporre (L. genistifolia)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg