Bildgalleri

Gulsporre - Linaria vulgaris Mill.


Gulsporre

Gulsporre

Gulsporre

Hybrid mellan gulsporre och
strimsporre
(L. repens)

Hybrid mellan gulsporre och
strimsporre
(L. repens)

Hybrid mellan gulsporre och
strimsporre
(L. repens)

Hybrid mellan strimsporre
(L. repens) (till vänster)
och gulsporre (till höger)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/linavul2.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg