Bildgalleri

Strimsporre - Linaria repens (L.) Mill.


Strimsporre

Strimsporre

Strimsporre

Hybrid mellan strimsporre och
gulsporre (L. vulgaris)

Hybrid mellan strimsporre och
gulsporre (L. vulgaris)

Hybrid mellan strimsporre och
gulsporre (L. vulgaris)

Hybrid mellan strimsporre
(till vänster) och
gulsporre (L. vulgaris)
(till höger)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/linarep2.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg