Strimsporre

Linaria repens (L.) Mill.

Vetenskapliga synonym: L. striata DC.
Svenska synonym: strimsporreblomma

Stripetorskemunn Stribet Torskemund Juovakannusruoho Pale Toadflax Gestreiftes Leinkraut

Strimsporre Beskrivning. Strimsporre är en kal, upprätt, flerårig ört med smala, lite blågröna blad. De övre bladen är strödda medan nedre bladen ofta är kransställda. Strimsporre blommar i juli-augusti, blommorna sitter samlade i ganska glesa klasar. Strimsporre Kronan är tvåläppig och vit med blåvioletta strimmor. Frukten är en nästan klotrund kapsel som innehåller många, vasst klyftformade frön.
Strimsporre bildar ofta fertila korsningar med den gulblommiga arten gulsporre (L. vulgaris) om de båda arterna växer tillsammans. Hybriderna har blommor och frön av varierande utseende.

Strimsporre Utbredning. Strimsporre förekommer främst i södra och mellersta Sverige, men arten förekommer upp till Norrbotten. Den är ganska vanlig i vissa trakter, främst växer den på torr och grusig eller sandig kulturmark, till exempel på banvallar och i vägkanter. Strimsporre Första fynduppgift är från Gävle i Gästrikland och publicerades i Hartmans Handbok i Skandinaviens flora 1843 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) och betyder krypande. Det svenska namnet strimsporre syftar på den strimmiga blomkronan.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Linaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Linaria repens Willd. bladen 4-5 i krans, blågröna glatta, blommorna hvitaktiga blåstrimmiga, med sporre knappt längre än foderbladen. Funnen af Blytt på ballastplatser i Norrige samt vid Gefle 1842 och 43."

Ur Handbok i Skandinaviens flora av C. J. Hartman (1843)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/linarep.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg