Ginstsporre

Linaria genistifolia (L.) Mill.

Vetenskapliga synonym: Linaria dalmatica (L.) Mill. (ssp. dalmatica)
Svenska synonym: jättesporre, rysk torskmun (ssp. dalmatica)

Russetorskmunn Härmäkannusruoho Balkan Toadflax (ssp. dalmatica)

Beskrivning. Ginstsporre är en flerårig, kal och blågrön ört med gula blommor som sitter samlade i toppställda klasar. Bladen är avlångt äggformade, spetsiga och ofta med något hjärtformad bladbas. Blommorna är tvåläppiga och blekgula med en klargul buckla. Fruktkapseln är rund och fröna är klyftformade. Två underarter förekommer i Sverige, huvudunderarten ginstsporre (ssp. genistifolia) och den mer storblommiga underarten jättesporre (ssp. dalmatica (L.) Maire & Petitm.).
Ginstsporre kan förväxlas med den vanliga arten gulsporre (L. vulgaris), den senare har dock smalare blad, avlång kapsel, samt linsformade, brett hinnkantade frön.

Utbredning. Ginstsporre påträffas sällsynt på kulturpåverkad mark. Arten kommer ursprungligen från sydöstra Europa. Första fynduppgift är från Glimminge och Billinge i Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora 1870 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet genistifolia betyder 'med ginstlika blad'. Namnet är en sammansättning av det vetenskapliga namnet på släktet ginster, Genista, och folium (blad).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Linaria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/linar/linagen.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg