Limosella L.

Ävjebroddar

Beskrivning. Ettåriga, mycket små örter med rotslående utlöpare. Blad samlade i basal rosett, spatellika, långt skaftade. Undervattensformer har vanligen trådsmala blad. Blommor ensamma på korta skaft från bladvecken. Foder femflikigt. Krona mycket liten, två till tre millimeter bred, femflikig med kort kronpip, vit till blekviolett med rödaktig kronpip, sporre saknas. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en nästan klotrund kapsel.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Limosella är en dimunitiv form av limus (slam, gyttja) och syftar på växtplatsen.

Släktet har elva arter. I Sverige förekommer bara arten ävjebrodd (L. aquatica).

Familj: Scrophulariaceae

Art:
ävjebrodd (L. aquatica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/limos/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg