Ävjebrodd

Limosella aquatica L.

Svenska synonym: dyört

Evjebrodd Dyndurt Mutayrtti Efjugras Mudwort Schlammling

Ävjebrodd Beskrivning. Ävjebrodd är en mycket liten, oansenlig, ettårig ört som växer i små rosetter från vilka kan bildas rotslående utlöpare. De långskaftade bladen har en spatelformad bladskiva, men under vatten är bladen ofta trådsmala. Ävjebrodd blommar från juli till september. Blommorna är mycket små, bara två till tre millimeter breda, och sitter ensamma på korta skaft från bladvecken. Både foder och krona är femflikade, kronan är vitaktig och har en kort, rödlätt kronpip. Fruktkapseln är mycket liten och nästan klotrund.
Ävjebrodd Ävjebrodd är mycket oansenlig och kan vara svår att få syn på. Den liknar mest strandranunkel (Ranunculus reptans), men denna har gula blommor och bildar ofta tydliga revor.

Utbredning. Ävjebrodd förekommer i hela landet, men är sällsynt. Den växer Ävjebrodd på dyiga stränder och i hällkar, ofta tillsammans med slamkrypor (Elatine), fyrling (Crassula aquatica) och rödlånke (Lythrum portula). Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aquatica kommer av latinets aqua (vatten) och syftar på växtplatsen.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Limosella

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scophularia/limos/limoaqu.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg