Lathraea L.

Vätterosor

Beskrivning. Fleråriga, rosafärgade örter utan klorofyll, med kraftig fjällig jordstam. Stjälk upprätt, tjock och köttig, med fjällika blad. Blommor i tät, ensidig, axlik, lutande klase. Foder fyrflikigt, med körtelhår. Krona tvåläppig, överläpp rosaröd, underläpp treflikad, vit. Ståndare fyra, tvåväldiga, ståndarknappar håriga. Stift ett, utskjutande ur kronan och i spetsen nedböjt. Fruktämne med nektarium vid basen. Frukt en kapsel. Frön mörka, nätmönstrade, med litet oljerikt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=42.

Övrigt. Släktet placeras ibland i familjen snyltrotsväxter (Orobanchaceae), som också hör till de växter som saknar klorofyll.

Etymologi. Släktnamnet Lathraea kommer av grekiskans lathraios (dold, hemlig) och syftar på att de lever mesta delen av sitt liv under mark (Odhner 1963).

Släktet har sju arter, i Sverige förekommer bara arten vätteros (L. squamaria).

Familj: Scrophulariaceae

Art:
vätteros (L. squamaria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/lathr/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg