Kickxia Dumort.

Spjutsporrar

Beskrivning. Ettåriga, håriga örter. Stjälk nedliggande med strödda blad, de nedre ibland motsatta. Blad spetsiga, spjut- eller pillika, de nedre ofta äggformade. Blommor ensamma på långa skaft från bladvecken, blomskaft kala. Foder femflikigt. Krona tvåläppig, blekgul, överläpp violett på insidan, underläpp gul, med hög buckla, sporre rak. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en rund kapsel.
Kromosomtal: 2n=18, 36.

Etymologi. Släktet Kickxia är uppkallat efter den belgiske botanisten Jean Kickx (1775-1831).

Släktet har 47 arter. Bara arten spjutsporre (K. elatine) är bofast i Sverige. Två andra arter har påträffats tillfälligt, rundsporre (K. spuria) och arten K. commutata som saknar svenskt namn.

Familj: Scrophulariaceae

Art:
spjutsporre (K. elatine)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/kickx/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg