Spjutsporre

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Vetenskapliga synonym: Linaria elatine (L.) Mill.; Kickxia elatine (L.) Dumort. ssp. crinita (Mabille) Greuter, K. sieberi (Rchb.) Nábelek (ssp. sieberi)
Svenska synonym: spjutsporreblomma

Spydtorskemunn Spydbladet Torskemund Keihäsnielukukka Sharp-leaved Fluellen Echtes Tännelkraut

Spjutsporre Beskrivning. Spjutsporre är en ettårig, hårig ört. Stjälkarna är nedliggande, upp till fyra decimeter långa, och har strödda blad upptill. Bladen är spetsiga, spjut- eller pillika, ibland tandade, de nedre bladen är oftast äggformade och sitter vanligen motsatta. Spjutsporre blommar från juli till september. Blommorna sitter ensamma på långa skaft från bladvecken, blomskaften är kala. Kronan är tvåläppig med rak sporre, blekgul, överläppen är violett på insidan och underläppen är gul. Frukten är en rund kapsel. Huvudunderarten (ssp. elatine) är bofast i Sverige, men tillfälligt kan även underarten sieberi (Arcang.) Hayek. påträffas.
Spjutsporre, blad Spjutsporre påminner mest om murreva (Cymbalaria muralis), men den senare är flerårig, kal, samt har murgrönslika blad.

Utbredning. Spjutsporre förekommer sällsynt eller tillfälligt i södra Sverige. Den växer på öppen mark, i åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1807 (Hylander 1971).

Spjutsporre Etymologi. Artnamnet elatine kommer av grekiskans elatos (smidbar, tänjbar), vilket kan syfta på artens reviga växtsätt. Elatine är också det vetenskapliga namnet på släktet slamkrypor.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Kickxia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/kickx/kickela.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg