Euphrasia L.

Ögontröster

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta, späda, rotparasiterande örter. Stjälk vanligen grenig. Blad motsatta, sällan strödda, elliptiska till äggrunda, med trubbigt till vasst sågad kant. Blommor med stödblad i axlika klasar. Foder fyrflikigt. Krona vit eller ljusviolett, med mörkare strimmor, kronmynning med gul fläck. Krontub kort, kronbräm tvåläppigt, överläpp tvåflikig, underläpp treflikig, flikar ofta urnupna. Ståndare fyra, varav två längre. Stift ett. Frukt en tvårummig kapsel. Frön talrika, små, vita.
Kromosomtal: 2n=44.

Användning. Enligt Hoffberg (1792) använde man förr utpressad saft eller te av ögontröst för att bota olika krämpor i ögonen. Några år senare, 1806, skriver dock Retzius att "Fåfängt wäntar man af den någon nytta i Ögonsjukdommar".

Övrigt. Ögontrösterna är halvparasiter, vilket betyder att de dels parasiterar på rötterna av andra växter och dels har egen fotosyntes. Flera av arterna är variabla och uppdelas i flera underarter och varieteter. Hybrider mellan flera av arterna är också kända.

Etymologi. Släktnamnet Euphrasia kommer av grekiskans euphrainein (glädja) och syftar på arternas skönhet.

Släktet har omkring 450 arter, varav åtta förekommer i Sverige. En nionde art, skottlandsögontröst (E. scottica), har en gång påträffats i vårt land. De vanligaste arterna är ögontröst (E. stricta), grå ögontröst (E. nemorosa) och fjällögontröst (E. frigida).

Familj: Scrophulariaceae

Arter:
fjällögontröst (E. frigida)
grå ögontröst (E. nemorosa)
lappögontröst (E. salisburgensis)
ljungögontröst (E. micrantha)
skottlandsögontröst (E. scottica)
stor ögontröst (E. rostkoviana)
strandögontröst (E. bottnica)
tromsögontröst (E. hyperborea)
ögontröst (E. stricta)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Beröms at in- och utwärtes bruka uti ögonsjukdomar; örtsaften utpressad at insläppa i ögat, och nyttjas örten som Thee eller pulwer:"

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg