Bestämningsnyckel

Euphrasia L. - Ögontröster

1. Kapsel kal eller med korta krökta hår i spetsen.
---lappögontröst (E. salisburgensis)
1. Kapsel med långa raka hår i spetsen.
---2

2. Blommornas stödblad med långa körtelhår på undersidan.
---3
2. Blommornas stödblad kala eller med korta körtelhår.
---4

3. Körtelhår mångcelliga.
---stor ögontröst (E. rostkoviana)
3. Körtelhår fåcelliga.
---ögontröst (E. stricta)

4. Krona liten, två till tre millimeter lång, knappt längre än fodret.
---strandögontröst (E. bottnica)
4. Krona större, fyra till åtta millimeter lång, tydligt längre än fodret.
---5

5. Blad kala.
---6
5. Blad vanligen håriga.
---7

6. Blommorna sitter ovanför sjätte ledstycket. Blad ej rödaktiga på undersidan.
---ljungögontröst (E. micrantha)
6. Blommorna sitter redan vid fjärde ledstycket. Blad rödaktiga på undersidan.
---skottlandsögontröst (E. scottica)

7. Krona vanligen mer än sex millimeter lång, underläppen med violett grundfärg.
---8
7. Krona vanligen upp till sex millimeter lång, underläppen med vit grundfärg.
---9

8. Nedersta blomman sitter lågt, vid första till tredje ledstycket.
---tromsögontröst (E. hyperborea)
8. Nedersta blomman sitter högre, ovanför fjärde ledstycket.
---ögontröst (E. stricta)

9. Nedersta blomman sitter lågt, vid andra till fjärde ledstycket.
---fjällögontröst (E. frigida)
9. Nedersta blomman sitter högre, åtminstone ovanför femte ledstycket.
---grå ögontröst (E. nemorosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg