Lappögontröst

Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe

Vetenskapliga synonym: E. lapponica T. C. E. Fr., E. salisburgensis Funck ex Hoppe ssp. lapponica (T. C. E. Fr.) A. Löve (var. salisburgensis)
Svenska synonym: brun ögontröst, brunögontröst (var. schoenicola)

Lappaugnetrøst (var. salisburgensis), Brunaugnetrøst (var. schoenicola) Skarptandet Øjentrøst (var. salisburgensis), Brun Øjentrøst (var. schoenicola) Otasilmäruoho Salzburger Augentrost

Lappögontröst Beskrivning. Lappögontröst är en lågväxt, halvparasitisk, ettårig ört. Stjälken är späd, oftast ogrenad och blir knappt två decimeter hög. Bladen är kala, ofta brunaktiga och smala med ganska få, långa och spetsiga tänder. Den blommar i juli-augusti eller i augusti-september, blommorna är små med vit krona. Kapseln är tydlig längre än bred och saknar hår i spetsen, eller har korta krökta sådana. Arten har två varieteter i Sverige, huvudvarieteten lappögontröst (var. salisburgensis) har bredare blad och urnupen kapselspets. Brun ögontröst (var. schoenicola B. Pett. ex Yeo) har smalare blad med mer utdragna bladtänder samt tvär kapselspets.
Arten karaktäriseras av sina blad som har långa smala tänder, samt av att kapslarna saknar de långa raka hår i spetsen som förekommer hos alla andra arter.

Lappögontröst

Utbredning. Lappögontröst är sällsynt och dess två varieteter har olika utbredning och olika ståndortskrav. Huvudvarieteten lappögontröst (var. salisburgensis) förekommer från Åsele Lappmark till Torne Lappmark och växer på kalkrika fjällhedar, åsar och rasmarker. Varieteten brun ögontröst (var. schoenicola) finns endast på Gotland och växer i tuvor av axag (Schoenus ferrugineus) i extremrikkärr.

Lappögontröst Första fynduppgift är från Westringe på Gotland och publicerades 1853 (Nordstedt 1920). Arten hittades av O. Westöö och exemplar insamlade av honom år 1853 i Westringe finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Övrigt. Varieteten brun ögontröst (var. schoenicola) är fridlyst.

Etymologi. Artnamnet salisburgensis är en latinisering av Salzburg, Salisburg, och betyder 'från Salzburg'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Euphrasia

Norden (var. salisburgensis)
Norden (var. schoenicola)
Norra halvklotet
Fridlyst (var. schoenicola)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna, för Skandinaviska Floran nya art, är af v. Pastor O. Westöö funnen nära Westringe i Etelhems socken på Gottland."

Ur Skandinaviska Florans Novitier (Botaniska Notiser 1853)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/euphsal.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg