Stor ögontröst

Euphrasia rostkoviana Hayne

Vetenskapliga synonym: E. officinalis L. ssp. rostkoviana (Hayne) F. Towns., E. rostkoviana Hayne ssp. pratensis Asch. & Graebn. (ssp. rostkoviana), E. fennica Kihlm., E. officinalis L. (ssp. fennica), E. montana Jord., E. officinalis L. ssp. monticola Silverside (ssp. montana)
Svenska synonym: finnögontröst (ssp. fennica), ängsögontröst (ssp. montana)

Storaugnetrøst Kalk-Øjentrøst Ahosilmäruoho Wiesen-Augentrost

Stor ögontröst Beskrivning. Stor ögontröst är en lågväxt, halvparasitisk, ettårig ört. Stjälken är tilltryckt hårig och blir drygt två decimeter hög. Bladen är ljusgröna med spetsiga tänder, bladundersidan har långa enkla hår blandat med långa mångcelliga körtelhår. Stor ögontröst blommar sent, i juli-augusti, eller hos en underart redan i juni. Blommorna sitter i vecket av stödblad som har långa mångcelliga körtelhår på undersidan. Kronan är ganska stor, sju till tio millimeter lång, vanligen vit med gul mynning och mörkare strimmor. Nedersta blomman sitter vanligen ovanför sjätte ledstycket, men kan hos en underart sitta lägre. Kapseln har långa raka hår i spetsen. Arten har tre underarter i Sverige, huvudunderarten stor ögontröst (ssp. rostkoviana) har stödblad med fyra till sex par tänder. Finnögontröst (ssp. fennica (Kihlm.) Karlsson) skiljs genom att stödbladen har fem till åtta par tänder. Underarten ängsögontröst (ssp. montana (Jord.) Wettst.) kännetecknas av tidig blomningstid, redan i juni, och att nedersta blomman sitter lågt, vid tredje till femte ledstycket.
Stor ögontröst karaktäriseras av att blommornas stödblad har långa mångcelliga körtelhår på undersidan. Det är vanligt att den förväxlas med exemplar av den allmänna och mångformiga arten ögontröst (E. stricta) som ibland kan ha långa körtelhår på stödbladen, men i så fall är dessa fåcelliga.

Stor ögontröst Utbredning. Stor ögontröst är sällsynt och har minskat på senare år. De olika underarterna har olika ståndortskrav och delvis olika utbredning. Huvudunderarten stor ögontröst (ssp. rostkoviana) växer på fuktiga kalkrik betesmark och förekommer endast i Skåne, Blekinge och Västergötland. Underarten finnögontröst (ssp. fennica) växer på mindre fuktig betesmark och förekommer numera från Småland till Uppland, men fanns förr även i Dalarna, Medelpad och Jämtland. Den tredje underarten, ängsögontröst (ssp. montana), tycks vara försvunnen ur den svenska floran sedan 1930-talet. Den var en tidigblommande art som fanns i något fuktiga slåtterängar i Sydsverige, från Skåne till Södermanland. Första fynduppgift publicerades år 1828 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rostkoviana hedrar den tyske läkaren F. W. T. Rostkovius (1770-1842).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Euphrasia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/euphros.html
Senaste uppdatering: 11 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg