Ljungögontröst

Euphrasia micrantha Rchb.

Vetenskapliga synonym: E. gracilis (Fr.) Drejer

Lyngaugnetrøst Lyng-Øjentrøst Nummisilmäruoho

Ljungögontröst Beskrivning. Ljungögontröst är en lågväxt, halvparasitisk, ettårig ört. Stjälken blir omkring tre decimeter hög, den är brunglänsande, påfallande späd och ofta sparsamt grenig med upprätta grenar. Bladen är små med spetsiga tänder, de är kala och glänsande brungröna, men inte rödaktiga på undersidan. Ljungögontröst blommar sent, i augusti-september, blommorna är små och sitter ovanför sjätte ledstycket. Kronan är fyra till åtta millimeter lång, tydligt längre än fodret, vit eller lilaflammig, med gul mynning och mörkare strimmor. Kapseln har långa raka hår i spetsen.
Ljungögontröst karaktäriseras av sina kala, glänsande Ljungögontröst brungröna blad och den späda skottbyggnaden. Den liknar endast arten skottlandsögontröst (E. scottica), som en gång år 1897 påträffades vid Marstrand i Bohuslän. Den senare skiljs genom rödaktiga bladundersidor, samt att blommorna sitter redan vid fjärde ledstycket.

Utbredning. Ljungögontröst är sällsynt och dessutom svår att upptäcka. Den förekommer från Skåne till Värmland men fanns tidigare upp till Jämtland. Den växer tillsammans med ljung (Calluna vulgaris) i öppna solbelysta lägen på torr, sandig och kalkfri mark, på stigar, hedar och klippstränder. Arten är konkurrenssvag och har försvunnit från många kända växtplatser. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1818 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet micrantha betyder småblommig och kommer av grekiskans mikros (liten) och anthos (blomma). Det vetenskapliga namnet Euphrasia micrantha har också använts på arten strandögontröst (E. bottnica), men då med auktorsbeteckningen Brenner.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Euphrasia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/euphmic.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg