Fjällögontröst

Euphrasia frigida Pugsley

Vetenskapliga synonym: E. latifolia auct., E. minima auct.; E. frigida Pugsley var. botniensium (Brenner), E. latifolia auct. var. botniensium Brenner (var. baltica)
Svenska synonym: nordögontröst (var. frigida), klapperögontröst (var. baltica), kärrögontröst (var. palustris)

Fjellaugnetrøst Arktisk Øjentrøst (var. frigida), Botnisk Øjentrøst (var. baltica), Tundra-Øjentrøst (var. palustris) Pohjansilmäruoho Augnfró Cold Eyebright

Fjällögontröst Beskrivning. Fjällögontröst är en lågväxt, ettårig ört som blir upp till tre decimeter hög men som ofta är betydligt lägre och kan vara endast en centimeter hög på kalfjället. Stjälken har två till fyra ledstycken under nedersta blomman. Bladen är mer eller mindre håriga, mattgröna eller brunaktiga med trubbtandad kant. Fjällögontröst blommar i juli-augusti, blommorna har vit eller gräddgul krona och är ganska små, dock är kronan längre än det ofta svartfläckiga fodret. Blommornas stödblad saknar körtelhår. Fruktkapseln har långa raka hår i toppen. Arten är mycket variabel och delas i tre varieteter i vårt land. Huvudvarieteten fjällögontröst (var. frigida) har korta Fjällögontröst ledstycken och breda blad med trubbtandad kant, samt blommor med svartfläckigt foder. Kärrögontröst (var. palustris (Jörg.) Nordh.) har smalare blad med rödaktig undersida, gräddgula blommor, samt foder utan svarta fläckar. En tredje varietet kallas klapperögontröst (var. baltica).
Fjällögontröst kännetecknas av stjälkar med endast två till fyra ledstycken under nedersta blomman, trubbtandade håriga blad och små, oftast vita blommor med stödblad som saknar körtelhår.

klapperögontröst (var. baltica)

Utbredning. Fjällögontröst är allmän i fjälltrakterna från Dalarna till Torne Lappmark, men förekommer sällsynt också nedanför fjällkedjan från Hälsingland till Norrbotten. Den växer på fjällhedar, fjällängar, bäckstränder och kulturmarker. Kärrögontröst (var. palustris) är ovanligare och växer bland tuvor av Fjällögontröst tuvsäv (Trichophorum cespitosum) i fjällen från Härjedalen till Torne Lappmark. Varieteten klapperögontröst (var. baltica) är sydligare och förekommer tämligen allmänt på havsstränder från Uppland till Norrbotten. Första fynduppgift är från Jämtland och publicerades 1896 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet frigida kommer av latinets frigidus (kall) och betyder 'växer i kalla trakter'.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Euphrasia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/euphfri.html
Senaste uppdatering: 8 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg