Strandögontröst

Euphrasia bottnica Kihlm.

Vetenskapliga synonym: E. hebecalyx Brenner, E. micrantha Brenner

Strandaugnetrøst Marsk-Øjentrøst Perämerensilmäruoho

Strandögontröst Beskrivning. Strandögontröst är en lågväxt, ettårig, halvparasitisk ört. Stjälken är sparsamt grenig och blir drygt en decimeter hög. Bladen är gulaktigt gröna, korta och breda med trubbiga tänder, de är nästan kala eller kort och glest håriga. Strandögontröst blommar i juli-augusti, blommorna är små och sitter enstaka i vecket av stödblad som saknar långa körtelhår. Blommorna är små med trubbiga foderflikar. Kronan är gulvit, två till tre millimeter lång, ofta halvsluten och föga längre än fodret. Kapseln har långa hår i spetsen.
Strandögontröst karaktäriseras bland annat av sina små gulvita blommor, vilka knappt är längre än fodret.

Utbredning. Strandögontröst är vanlig i norra Bottenviken, från Ångermanland till Norrbotten, tidigare fanns den även i norra Uppland. Den växer på sötvattenpåverkade havsstränder. Arten anses ha utvecklats i Bottenviksområdet och är således en av våra få endemiska arter.

Etymologi. Artnamnet bottnica är en latinisering av Bottenviken, Bottnia, och betyder 'från Bottenviksområdet'. Det äldre vetenskapliga namnet Euphrasia micrantha används numera som namn på arten ljungögontröst (E. micrantha), men då med auktorsbeteckningen Rchb.

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Euphrasia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/euphr/euphbot.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg