Bestämningsnyckel

Digitalis L. - Fingerborgsblommor

1. Krona rosaröd eller vit.
---fingerborgsblomma (D. purpurea)
1. Krona gul.
---2

2. Krona blekgul, drygt två centimeter lång.
---liten fingerborgsblomma (D. lutea)
2. Krona gul, omkring fyra centimeter lång.
---gul fingerborgsblomma (D. grandiflora)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/digit/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg