Gul fingerborgsblomma

Digitalis grandiflora Mill.

Vetenskapliga synonym: D. ambigua Murray
Svenska synonym: storblommig fingerborgsblomma

Storblomstret Fingerbøl Keltasormustinkukka Yellow Foxglove Großblütiger Fingerhut

Gul fingerborgsblomma Beskrivning. Gul fingerborgsblomma är en högväxt, två- eller flerårig ört som kan bli mer än en meter hög. Stjälken är upprätt, styvhårig och har strödda, lansettlika, släta blad som är fint sågade i kanten. Bladens undersidor är styvhåriga, medan ovansidorna vanligen är kala. Gul fingerborgsblomma blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter i en toppställd, ensidig klase. Kronan är omkring fyra centimeter lång, rörlik med vid mynning och korta spetsiga kronflikar, insidan har vanligen bruna fläckar. Fruktkapseln är äggformad. Hela växten är giftig.
Gul fingerborgsblomma kan förväxlas med liten fingerborgsblomma (D. lutea), som dock har blekgula, mindre blommor som bara blir drygt två centimeter långa. Arten fingerborgsblomma (D. purpurea) har rosa eller vita blommor, samt skrynkliga blad med naggad kant och vanligen hårig ovansida.

Gul fingerborgsblomma

Utbredning. Gul fingerborgsblomma förekommer ibland förvildad på kulturmark. Arten hör ursprungligen hemma i Mellaneuropa och Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Gästrikland och publicerades 1899 (Hylander 1971).

Användning. Gul fingerborgsblomma odlas ibland som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet grandiflora betyder storblommig och kommer av latinets grandis (stor) och flos (blomma).

Familj: Scrophulariaceae
Släkte: Digitalis

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/digit/digigra.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg