Cymbalaria Hill.

Murrevor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk nedliggande, rotslående. Blad upptill strödda och nedtill motsatta, skaftade, bladskiva grunt handflikad med vanligen fem breda trubbiga flikar. Blommor ensamma på skaft från bladvecken. Foder femflikigt. Krona tvåläppig med kort sporre, blekt violett, överläpp med mörkare strimmor, underläpp med gul buckla. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Cymbalaria kommer av grekiskans kymbalon som var ett musikinstrument.

Släktet har nio arter. Bara arten murreva (C. muralis) förekommer i Sverige. Ytterligare en art, storblommig murreva (C. pallida), kan påträffas tillfälligt, den skiljs bland annat genom större blommor.

Familj: Scrophulariaceae

Art:
murreva (C. muralis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/cymbal/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg